ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

HİLAL MAH. 677. CAD. NO:9/1
Firm Name ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Address HİLAL MAH. 677. CAD. NO:9/1 ÇANKAYA / Ankara
Area ÇANKAYA City Ankara
Phone 1 +90 (312) 441 42 20 Phone 2 #
E-mail 1 ipekt@atel.com.tr E-mail 2 atel@atel.com.tr
Fax 3124426218
Web Site www.atel.com.tr
Firm Name
ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Address
HİLAL MAH. 677. CAD. NO:9/1
Area
ÇANKAYA
City
ÇANKAYA
Phone 1
+90 (312) 441 42 20
Phone 2
#
E-mail 1
ipekt@atel.com.tr
E-mail 2
atel@atel.com.tr
Fax
#
Web Site
www.atel.com.tr
DEFENCE
  • COMMUNICATION AND COMBAT SUPPORT SYSTEMS
DEFENCE
  • COMMUNICATION AND COMBAT SUPPORT SYSTEMS